0

მოგიკვდი

ფრაზა რომელსაც იყენებენ თანადგომის გამოსახატად(მხოლოდ მდედრები)ხოლო ვისაც ეუბნებიან რწმუნდება რომ მარტო არ არის და სხვაც განიცდის მის წუხილს

შენ მოგიკვდი ეს როგორ მოგივიდა