1

ჭირვარამ

ქართველი ბრაძიაგა, ბასოტა-ბლატატას საყვარელი ფრაზა, რომლებიც ქურდობას აწვებიან, მაგრამ პროჭის ჟიმ-ჟიმი აქვთ, როცა საქმე-საქმეზე მიდგება.

ჭირვარამ, ანალზალატოისვაბოდა ბრატვა