0

ძმიჩ

კნინობით ალერსობითი მნიშვნსლობის სიტყვა, რომელსაც ხშირად მოისმენთ "ბაზარზე" ან რომელიმე ტოტალიზატორთან

მაგ: "რას შვები ძმიიჩ ?" ან "მომისმინე ძმიჩ.... "