0

ჰოპ ციალა

რიტორიკულ-ცინიკური შეძახილი, მომდინარეობს ქართველი პურისმჭამელი შოთიასგან და აღწერს შემთხვევას როცა სუბიექტი შეგყავს შეცდომაში

რავა ხარ კოკა(უწვდი ხელს მისასალმლებად და ისიც გიწვდით) შემდგომ მოულოდნელად უკან მოგაქვთ ხელი და დამამცირებელი,ბოროტი,ნაგლი სახით უღიმით,ამ მოვლენით თქვენს მეგობარს აბუჩად იგდებთ და თავი მაგარ ტიპად მოგაქვთ, აუცილებელია პროცესის შემდგომ იღრიჯებოდეთ..