0

ფაიზაღი ხარ

სიმართლის აღიარების უმაღლესი ფორმა სინონიმები: კრისტალს ბაზრობ, სტა პრა ხარ, ბოშყო თუ ეგრე არ იყოს

-რუსეთი ამერიკას ვერ მოერევა ამერიკას ''ვერტალიოტები'' ყავს
-ფაიზაღი ხარ