0

ახსნა

რაიმე საეჭვო ან არასწორი საქციელის განმარტება, დასაბუთება.

ამიხსენი ძმაო
- მე აგიხსნა ბიძაშენი აბანოშო რომ წაიყვანე?? რაფერ ამიხსნა?