0

ყვერსაფხანი ჯიბე

პროცესი რომლის დროსაც ადამიანს თავისი მარჯვენა ხელი ჩაყოფილი აქვს ჯიბეში მაგრამ მხოლოდ იმიტომ რომ კუტუები გაისწოროს დაა ახალ გაპარსული ფანჩარი მოიფხანოს რასაც მოსდევს ორგაზმზე არანაკლები სიამოვნება... (ძირითადად მას მიმართავენ უხერხულ სიტუაციებში)

-რასაკეთებ ბიჭო?
-ყვერისკაკალი გავასწორე