0

წატი შენი გამარჯობა დააა...

ამ ფრაზას იყენებენ ძველი ყაიდის ხალხი, რომლებიც ვინმეზე, რაღაცის გამო მაგ:(ჯოკერში, პარაში გაკეთებული სირული ხოდის, რომლის შედეგადაც სერიოზული ნიძლავი წააგეს),ძალიან არიან გაბრაზებულნი და მათი დანახვა არ უნდათ.

-კაკო:-ოჰ, ჟორას გაუმარჯოს,ჟორას!
-ჟორა-წატი შენი გამარჯობა დაა...
(ჟორა და კაკო პარებში იყვნენ)