0

გებენი

სიტყვა რომელსაც უწოდებენ ადამიანს, რომლის გაბარიტები უფრო დიდია ვიდრე დედამიწის დიამეტრი, ასევე ამ სიტყვით შეიძლება შევამკოთ ცხოვრების რომელიმე რთულადგადანალახი ეტაპი

შაჰ-აბასი: ამ ქართველებს ხო ვერ მოვუხერხე ვერაფერი, რა გებენი ხალხი შეიქნა.