0

ჩააწე

სასქესო ორგანოს გარნირში, საწებელში ან ტყემალში ჩასველების ტოლფასი ქმედება

შენ ხომ არ ჩააწე?