0

გადაიღე, გადაიღე

სიტყვა, რომელსაც იყენებენ დიასახლისები სუფრაზე, მათ მიერ მომზადებული საკვების გასასაღებლად. მათ ასეთ ქმედებას უმეტესად მოჰყვება დედაჩვენების და ბებიაჩვენების თვალების პრაწვა, რომელიც მიმანიშნებელია იმისა,რომ ზრდილობის გულისთვის ერთი ცალი მაინც უნდა გადავიღოთ.

- სალი დედი გადაიღე რაა (ჭადის თეფშს ცლისს ჩვენს თეფშზე)
- მადლობა ნანა დეი რაა, გავსინჯე უკვე აღარ მინდა.
- გადაიღე, გადაიღე შვილო.