0

გამოვყლევდი

ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში გაოცების ფორმა რომელიც გაოცებაზე მეტია...... პიროვნების რაიმე ყლეური ქმედედების დატუქსვის საშუალება ..........ამვდოულად გამოხატავს ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებს.......საკმაოდ ხშიარა ამ გრაზის გამოყენება ზედმეტად ნასვამპიროვნების მიმართ
ამ სიტყვას აქვს როგორც პოზიტიური ასევე უარყოფითი დატვირთვა გამოიყენება სიტუაციიდან გამომდინარე

-ბიჭო ნახე გუშინ გივიმ რა ქნა სუ გამოყლევდა ეგ ჩემისა
-აბა ბიჭო ნორმალური მეგონა ეგ ბიჭი

რეებს აკეთებ შენ ხოარ გამოყლევდი (რეკომენდირებულია მკაცრი ტონი)

-რეებს ამბობს ?!
-რავი გამოყლევდა მგონი ეს ჩემისა!!!!!!

ნახე გუშინ რა გოლი გაჭედა ამ ჩემისამ გამოვყლევდი