0

კონცენტრირდი

ამ სიტყვას, ხშირად იყენებენ ზღვაში ფარული მოფსმისას. კონცენტრირება კი ამ შემთხვევაში გულისხმობს ერთ კონკრეტულ რამეზე მიშტერებას.

-ვერ ვფსავ ტოო.
- კონცენტრირდი შეჩემა.