0

მიმიშვი, მე ჩავრთავ

მოქმედება, რომელიც მიმართულია საკუთარი მუსიკალური გემოვნების უპირატესობის წარმოსაჩენად.

-რა ბანძი "ფლეილისთია"!
-მიმიშვი, მე ჩავრთავ.