0

რა იყო უშიშრება გიჭერია

რა იყო უშიშროება გიჭერეია?

მომენი როდესავ კარტის თამაშის დროს: ტუზი, კაროლი, დამა და ვალეტი კოზირები ყავს ვინემეს და ამ კომბინაციით მოწინააღმდეგის კარტს დედის დედა უპობს აქლემის წიხლით

ძირითადად გამოიყენება 5 კარტა ბურის დროს როდესავ 4 მაღალი კარტია ჩამოსული და დავია ნათქვამი და შენ სეს ეუბნევი არადა პირველი ტარებაა და 4 კარტის გაჭრის შანსი დაბალია ამ დროს კი მოწინააღმდეგე გაოცებას ზუსტად ამ ფრაზებით გამოხატავს

(კოზირი ყვავი)
-დავი
-მოდი
-A K Q J (მოწინააღმდეგის კარტი)
-ჩარი
ზუსტად ამ დროს წარმოითქმის ზემოთ ხსენებული ფრაზა გაოცების თანხლებით
-A K Q J (თქვენი კარტი)