0

რკინა(რკინები)

იარაღის აღმნიშვნელი სიტყვა,რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას,როგორც ცეცხლსასროლი, ასევე ცივი იარაღის მიმართ, როგორც მხოლობით,ასევე მრავლობითი მნიშვნელობით.

“გიოს ნედარაზუმენიე მოუვიდა ზღვაზე და ბიჭები ავდივართ რკინებით”