0

დაფერთხვა

სასქესო ორგანოდან გამოფისვების შემდეგ კარგად არდაფერთხვის შემდეგ ხდებაა ჩასველება რაც ასველებს ადამიანის საცვალს და საცვლიდანნ სწორხაზოვნად ჩაედინება კვირისთავებისაკენ რასაც მოყვება უასიამოვნო შეგრძნება (ძირითადად ეს მოვლენა ხდება სიჩქარეშიი)

-მალე გამოდიი შე შშშშობელძაღლო დაგვაგვიანდა
-ხო ხოო გამოვედი, ფშშშშ შენი გამზრდლვტყნ გადავიფსიი