0

დაბარძგალება

სიტუაცია მოფსმის და დაფერთხვის (იხილეთ საძიებოში:დაფერთხვა) შემდეგ წამიერი ჟრუანტელი ტანში რასაც ტანის გაბარძალება მოყვებაა

.