0

ძონძები

სლენგი, რომელიც უფრო კულტურულად მოიხსენება როგორც "მეორადი", თუმცა მისი სწორი ფორმაა "მეორეული".

- მაყვალა, ქალო რა კაი "იუბკა" გაცვიაა
- რავიცი გოგო აგერ ვიყიდე ძონძებში