0

ამას ჩემი ქმარი ტყნავდა

გამოიყენება ქართველი, გათხოვილი მანდილოსნების (მხოლოდ დაბალი ინტელექტის კოეფიციენტის მქონე) მიერ. ხშირ შემთხვევაში სიამაყის გამოხატულებაა, მთქმელი ამით ხაზს უსვამს ქმრის ღირსება/გამოცდილებას და ირიბად ნიშნს უგებს მისი რეპლიკის ადრესატს, აქაოდა მე მოვიპოვე ამ კაცზედ ჯირითის პერმანენტული და ოფიციალური უფლებაო.

-სოციალურ ქსელში გოგონას გამომწვევ სურათზე დიასახლისი ცოლის კომენტარი-
''ჰაჰ, ეს ვინ გაიჩითა, ამას ჩემი ქმარი ტყნავდა....''