0

ფეყე

უნივერსალური სიტყვა რომელიც ნებისმიერ წინადადებაში გამოიყენება.
ძირითადად იყენებენ მაშინ როდესაც რაღაც არაჩვეულებრივს აკეთებენ

ფეყეე შეხედე რა ვქენი