0

გაბოზება

აღნიშნავს ადამიანის მოქმედებას, როდესაც ის ყველასთვის მოულოდნელად ხდება "ჩამშვები".

ეს ნუგზარა წულ გაბოზდა

0

გაბოზება

ადამიანის ცხოვრების ეტაპი როდესაც ერთ ან რამოდენიმე მამაკაცთან დაამყარა სექსუალური აქტი და ეს გაუბაზრდა

ნახე რა კაი გოგოა შეჩ ხო არ გამოყლევდი ან ჯერ ლადოს მისცა მერე გივიკოს გაანებე ბოზია

0

გაბოზება

,,გაბოზება” რამდენიმე სახის არსებობს,მაგ:,,გაბოზებულია” ადამიანი,რომელმაც გათქვა თანამესაიდუმლეები(,,ჩაუშვა).ასევე, ,,გაბოზებულად” შეიძლება ჩაითვალოს პირის გამტეხი ადამიანი,რომელმაც სხვები ,,გადააგდო”.ასევე, ტერმინი აქტიურად გამოიყენება გოგონებზე,რომლებსაც სექსი ხშირად აქვთ.

თინა გაგვიბოზდა...თენგიზა გაბოზებულა.

0

გაბოზება

,,გაბოზება” რამდენიმე სახის არსებობს,მაგ:,,გაბოზებულია” ადამიანი,რომელმაც გათქვა თანამესაიდუმლეები(,,ჩაუშვა”),ასევე, ,,გაბოზებულად” შეიძლება ჩაითვალოს პირის გამტეხი ადამიანი,რომელმაც სხვები ,,გადააგდო”.ასევე, ტერმინი აქტიურად გამოიყენება გოგონებზე,რომლებსაც სექსი ხშირად აქვთ.

თინა გაგვიბოზდა
თენგიზა გაბოზებულა