0

ცოფმუტელა

*ლეზე აგიჟებული,მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი.

"აუჰ,ეს თავის დროზე მაგარი ცოფმუტელა იყო"