0

ბიძაჩემს ყავს

ბავშვობის კუმირი, არავინ არ იცნობს ერთმანეთის ბიძას, აქედან გამომდინარე ყველაფერი ძვირიანი და კარგი მას აქვს

- ბიძაჩემს იცი რა მანქანა ყავს??