0

მაგის დედას შევახტი დოინჯით

ეა სიტყვა ფართოდაა გავრცელებული ახალგაზრდებში , უკიდურესი სიბრაზის გამოსახატავად და ამავდროულად ხაზს უსვამს თქვენი გინების "სქილებს" თუ რამდენად მრავალფეროვანია თქვენი გინების არსენალი .

სუდიამ გოლი არ ჩაათვალა

მაგის დედას შევახტი დოინჯით ტოო