0

ხელი მოისვი

ხელის მოსმა გულისხმობს შემოწმებას გვაქვს თუ არა შიგ(იხილეთ განმარტება) ძირითადად იყენებენ მაშინ, როდესაც პიროვნება აბსოლუტურ სისულელეს ამბობს

რეებს ბაზრობ თუ ძმა ხარ მოისვი აბა ხელი