2

გაძოვ?

ობიექტის ათვისების ალტერნატიული ხერხი, რომელიც გულისხმოს ობიექტის უდანაკარგოდ ათვისებას, მძოველის ცხოველური ბუნების გათვალისწინებით.
გააჩნია 2 ალტერნატიული პასუხი:

- სოსო, მუტელს გაძოვ?
- დედას არ მოუტყნავ?

- სოსო, საჭმელს გაძოვ?
- არ ჩავდუდღნი?