0

ჩამოხვედი, ჩამოხვედი?

კითხვა რომელიც დაესმის ადამიანს , ვინც მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში მაინც იყო საზღვრებს გაცდენილი.

ხითხვის ნიშანი დაესმის მხოლოდ მეორე ჩამოხვედის, რაც გაცილებით ამძაფრებს დაბრუნებული ადამინის ემოციებს.