1

ტოჟე მნე

რუსული გამოთქმა რომელსაც იყენებენ ბიძა ძია ბაბუა და ბებია კაცები
რომლებიც ამით არაფერს გამოხატავენ მაგრამ რუსული მაინც სხვანაირად ჟღერს

ტოჟე მნე სალდატ