0

ბოლო ვინარი

ქართულ რიგში გამოყენებადი უნივერსალური სიტყვა, ძირითადად იყენებენ ხანში შესული მანდილოსნები ზოგ შემთხვევაში იმ იმედით რომ რიგს დაუთმობენ ასევე ბარის ტუალეტის რიგში ყველაზე მარტივი გზა შენ წინ მდგომი გოგოს გასაცნობად

ბანკის რიგი: -ბოლო ვინ არის? (ხანში შესული ქალბატონი)
-აგერაა გასული მალე მოვა
ტუალეტის რიგი:
-ბოლო ვინაა?
-მე ვარ ჩემ მერე იქნებით
-და სახელი რა გქვია ლამასო?