1

ამინდო გამოკეთდი ჩემს პრინცესას აშინებ და ასეთები

სწორი ნაწლავის ჰემოროის ბოჭკოების შიდამემბრანული ორბირთვიანი ზედმეტქრომოსომიანი ადამიანების გამოყლნათქვამები.

-აუ, შეჩემა, მანქანას მათხოვებ?
-ბიჭო ღამის ორი საათია რად გინდა ტო..
-ჩემს პრინცესას შოკოლადი მოუნდა და რომ არ მივუტანო თავს მოვიკლავ.