0

მაცაძი

სიტუაცია როცა საბოზეთში შედიხარ და გეუბნებიან რომ მაცაძი უნდა გაიკეთო, არადა მაცაძი ყ**ზე გკიდია

- ცოტა ცოტა მაცაძი
- ცექსი ალა, მალტო მაცაძი