0

ყლის გასუქება

ტვინის ტყვნის უკიდურესი ფორმა, რომლის დროსაც ნერვებიდან ყლისკენ გადასტყორცნილი სისხლის რაოდენობა მას ასუქებს.
ალტერნატივა: ყლის დამძიმება.

- რაშვები ფრიდონ? მოდიხარ ხვალ?
- რავი არვიცი...
- წამო რა ჩემი ღდიდი ვლოკე!
- შეჩემა ყლეს მისუქებ უკვე და გადაგანძრევ თავზე!