0

დედის მუტელში 5იანის შესხმა

დედის უკიდეგანო გინება, სადაც მუტელს აწვება მთავარი დატვირთვა, რადგან 5 ლიტრიანი ბოცით ხდება მისი ამოვსება.
გინების დასამძიმებლად შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა მოცულობის ბოცები.

- ბიჭო რაო გუშინ იმ გამჩენმოტყნულმა?
- არაო მე მაგის დედის მუტელში შევასხი 20იანი!