0

პიტალისტი

ოღრაში კაპიტალისტი.

ესგესომ რაც მიკროსაფინანსო გახსნა, სულ გაპიტალისტდა.