0

რა გააკეთეს?

რიტორიკული შეკითხვა რომელიც იწვევს ასოციას სხვადასხვა პარტიის საუკეთესო წლების ღვაწლზე ამ კითხვის დასმის შემდეგ ადამიანებს ძირითადად ახსენდებათ ის ოქროს ხანა როდესაც კეთდებოდა კარუსლები , შადრევნები, იგებოდა გზები .

-ნაციონალებმა რა გააკთეს?
-კარუსლები გზები, შადრევნები.