0

აყლივეეწ

რუსული ჟარგონის "ახუიეწ"-ის ქართული ვარიანტი
რომელიც ქართულად განსაკუთრებული აღტაცებისა და გაკვირვების გამოსახატავად გამოიყენება

-ბიჭოო შეხედე გიოს ახალი გოგო მოდის!
-აყლივეეწ!!რა სექსუალურია