0

ჭყპყ

იგივე დაუდგენელი თარიღი.
იგივე გარტყმაში არ ვარ.
იგივე ხუინია არ მახსოვს.

კუპონობა იყო ჭყპყ წლებში