0

ზემოთ

ამ სიტყვით აღინიშნება მთავრობასა და გავლენიან ადამიანებსბშორის უმაღლეს ეშელონებში მყოფი საზოგადოება, ერთი მმართველი.

ზემოდან დაგვავალეს ამის გაკეთება