0

ბაქოზე კი არ ვარ შეერთებული

ეს გამოთქმა 90იან წლებში გამოჩნდა საქართველოში და გამოიყენებოდა მაშინ როდესაც პიროვნება დიდი ხანი ლაპარაკობდა ნათხოვარი ტელეფონით.

-რაიყო შეჩემა რამდენს ლაპარაკობ ბაქოზე კი არ ვარ შეერთებული

0

ბაქოზე კი არ ვარ შეერთებული

გამოიყენება რაიმე შენი ნივთის სხვის მიერ ჭარბად მოხმარების დროს, მაგალითად ტელეფონზე დიდი ხნით საუბრის და ა.შ

რამდენს ლაპარაკობ ბაქოზე კი არ ვარ შეერთებული.