0

მოიწიე

ორი მნიშვნელობა აქვს:
1) როცა ორი ან მეტი ადამიანი ეწევა პლანს, პროცესის შემდეგ ერთი ეკითხება მეორეს პლანის მოწევამ შედეგი გამოიღო თუ არა.
2) როცა ურთიერთდაპირისპირების დროს ერთი დაპირისპირებული მხარე მეორე ახლოს მოსვლისკენ ანიშნებს.

1) -ბიჭო ჩემთან მაგრად მოიტანა და შენ მოიწიეეე?

2) -აბა ერთი ძმა აქეთკენ მოიწიე...