0

გაგიზგიზება

დიდი ოდენობის ფულის ტოტალიზატორში ჩარიცხვა რომელსაც შემდგომში წააგებ, ძირითადად გამოიყენება ჩასარიცხ აპარატთან მიმართებაში

შეჩემა გუშინ 50ლარის გავაგიზგიზე აჭარაზე