0

ქლიავი

ისეთ ტიპზე ამბობენ, სისულელეს რომ დააბრეხვებს და თვითონ აზრზეც ვერ მოდის, სად ბანაობს.

მაგალითი: "აუ, ეს რა ქლიავია", "სულ გამოქლიავდა" და ა. შ.

0

ქლიავი

სრულიად უდანაშაულო ხილი, რომელსაც ხშირად იყენებენ ადამიანი შეურაცყოფისთვის იმის დასამტკიცებლად თუ რამდენა დებილი ანუ გამოქლიავებულია ის.

გამოქლიავებულო, ქლიავო და ა.შ

0

ქლიავი

უწყინარი ხილი,რომელიც ქუჩის აკადემიაში დიდ შეურაცხყოფად მიიჩნევა

"ნახე ნახე რას აკეთებს ეს ქლიავი"

0

ქლიავი

სრულიად უდანაშაულო ხილი, რომელსაც ხშირად იყენებენ ჩლუნგი და გამოთაყვანებული ადამიანის დასაკნინებლად.

მაგ: შენ გამოქლიავებულო.

0

ქლიავი

უწყინარი ხილი,რომელიც ქუჩის აკადემიაში დიდ შეურაცხყოფად მიიჩნევა.

შე ქლიავო