0

აუ ეს *ლე ყოფილა

წარსულში საკმაოდ კარგი რეპუტაციის მქონე პირი რომელსაც გაუაზრებლად დიდი *ყლეობა მოუვიდა

როგორც წესი თავიდანვე იმდენად არ ტეხავს ყოფნა რამდენადაც ის უეცრად რომ აღმოჩნდები