0

გავიყლისძიროთ

ეს სიტყვა ხშირად გამოყენებულია თინეიჯერებში როდესაც რამის ჭამას აპირებენ

-შეჩემა წამო შაურმა გავიყლისძიროთ
-ერთი 10 ლარიანს გაიყლისძირებდა კაცი