0

აყენებული ყლით ბზრიალი

ერთგვარი ოჯახის დამამცირებელი შეურაცხყოფა. ამ მეთოდს მიმართავენ მაშინ როდესაც ოჯახზე გაბრაზებულნი არიან და მზად არიან ამდგარი ყლით იბზრიალონ.

- შენ ოჯახში ვიბზრიალე ამდგარი ყლით ბიჭოო!!!