0

პიზდეც ნახუი

გამოიტენება განსაკუთრებით ცუდი სიტუაციის აღსაწერად,
იხ. პიზდეც https://www.bidzer.ge/definition/66

-მაგ განყოფილებაში ისეთები ხდება რო ძმაო აი იმენა პიზდეც ნახუი რაა