0

გამომწელავი

სავარაუდოდ უნდა იგულისხმებოდეს მეან-გინეკოლოგი. გამომწელავის გინება შედარებით მსუბუქია ვიდრე დედის თუმცა ქართველი კაცი მას მაინც მძიმედ იღებს.

-მაგას მოვუტ*ან გამომწელავი.