1

დამენძრა

სიტყვა რომელიც გამოხატავს უკიდურესად დაძაბულ სიტუაციას და თუ ვერ იპოვე გამოსავალი დაგერხევა

-გადააგდე მოსაწევი შეჩემისა დედაშენი მოდის დაგვენძრა