0

თათართანაა ნამყოფი

როდესაც პიროვნებას კაი კარტი მოდის და მეორედ აყავს 4 ან 5 მაინც

რა იყო შეჩემა რამ გადაგრია თათარს ხო არ მოუტყნიხარ.